Το ΚΠΕ του νομού Λέσβου συνεργάζεται με εκπαιδευτικά  ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς:

 

 


 

Copyright © 2013 - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - All Right Reserved