Το μονοπάτι της ελιάς

Η ελιά προσεγγίζεται ως στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου. Θεματικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η χλωρίδα και η πανίδα του ελαιώνα, η καλλιέργεια και τα προϊόντα της ελιάς. Οι βιωματικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι συμμετέχοντες, στοχεύουν στην ανάδειξη της σημαντικότητας της ελαιοκαλλιέργειας για το φυσικό, το κοινωνικοοικονομικό αλλά και το πολιτισμικό περιβάλλον.

Συνοπτικό πρόγραμμα υλοποίησης:

  • Άφιξη της ομάδας-στόχου στο κέντρο – Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος
  • Επίσκεψη σε ελαιώνα  (Ασώματος - Άγιοι Ανάργυροι ή Μυλέλια ή Αχλαδερή), για παρατήρηση, καταγραφή και αξιολογική σύνδεση των στοιχείων του οικοσυστήματος
  • Επίσκεψη σε μονάδα παραγωγής / επεξεργασίας  των προϊόντων της ελιάς (Μουσείο βιομηχανικής ελαιουργίας Λέσβου ή σύγχρονο ελαιοτριβείο ή πυρηνεργοστάσιο ή σαπωνοποιείο), για τη διερεύνηση της σχέσης της ελαιοκαλλιέργειας με τον άνθρωπο.
  • Σύνθεση συμπερασμάτων
  • Αξιολόγηση του προγράμματος
  • Λήξη του προγράμματος.

 

Φωτογραφικό Υλικό:

 

           

 


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com