Αγγειοπλάστες, καλαθάδες, καραβομαραγκοί, ξυλογλύπτες, παραδοσιακοί οργανοπαίκτες, πετράδες, ρετσινάδες, σαμαράδες, υφαντουργοί. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα αντανακλούν τις ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Η Λέσβος, ένας τόπος προικισμένος από τη φύση, έδωσε και συνεχίζει να δίνει στην τοπική κοινωνία τα φυσικά υλικά που χρησιμοποίησαν οι παραδοσιακοί τεχνίτες για την εξυπηρέτηση απλών καθημερινών αναγκών. Η γνώση μεταφέρεται χωρίς την ύπαρξη γραπτών κειμένων, από γενιά σε γενιά. Με την πάροδο του χρόνου, μέσα από το προσωπικό μεράκι, η επαγγελματική τεχνική εξελίσσεται σε τέχνη. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των επαγγελμάτων είναι η δημιουργία χρηστικών, ποιοτικών και καλαίσθητων προϊόντων. Εξαιτίας της χρήσης των τοπικών υλικών, οι τοπικοί πληθυσμοί διατήρησαν μια αειφορική σχέση με το περιβάλλον που είχε σαν αποτέλεσμα αφενός μεν την προστασία του και αφετέρου την παροχή οικονομικής στήριξης στην τοπική κοινωνία.

Στόχοι

  • Η κατανόηση του ορισμού της παραδοσιακής τέχνης.
  • Η προβολή, διάσωση και αναβίωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και επαγγελματικών πρακτικών.
  • Η κατανόηση του γεγονότος ότι οι παραδοσιακές τέχνες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής.
  • Η καταγραφή πρωτογενούς υλικού (γραπτές ιστορικές πηγές και αρχεία, συνεντεύξεις, φωτογραφικό υλικό, videos, ψηφιακές αναπαραστάσεις).
  • Η συνειδητοποίηση της αξίας των επαγγελματικών πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη (αυτάρκεια, αυτονομία, στήριξη τοπικής οικονομίας).
  • Η κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση εναλλακτικών προϊόντων.


Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα

 

Φωτογραφικό Υλικό:

 

 


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com