Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία.

 

Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, τόσο τοπικά, όσο και παγκόσμια. Έτσι  διαμορφώνεται ένα πλαίσιο συστηματικών τοπικών συνεργασιών που αποβλέπουν σε συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Τα  προγράμματα χρησιμοποιούν ενεργητικές παιδαγωγικές μεθόδους μάθησης και στηρίζονται στο μοντέλο της διεπιστημονικότητας, της βιωματικής προσέγγισης και της κινητοποίησης του γνωστικού - συναισθηματικού - ψυχοκινητικού τομέα των μαθητών που τα παρακολουθούν, αναδεικνύοντας παράλληλα την ομαδικότητα και τη συνεργασία μεταξύ τους. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει φάσεις στοχοθεσίας και αλληλογνωριμίας, εργασίας στην τάξη, στο πεδίο και στο εργαστήριο και τέλος σύνθεση συμπερασμάτων, διαμόρφωση προτάσεων και αξιολόγηση. Για τη δημιουργία ενός προγράμματος, η παιδαγωγική ομάδα, μελετά, επιμορφώνεται, συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, πανεπιστήμια,  εργάζεται συλλογικά, εφαρμόζει σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και παράγει πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό. Η παραγωγή ενός προγράμματος είναι μια διαδικασία που δεν κλείνει ποτέ, γιατί κάθε φάση του προγράμματος διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, προϊόντα βαθιάς εμπειρίας των εκπαιδευτικών της ομάδας, και της ανατροφοδοτικής επίδρασης που παρέχει η επαναλαμβανόμενη υλοποίηση ενός προγράμματος σε διαφορετικές μαθητικές ομάδες.

Τα προγράμματα απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί, συντονίζουν περιβαλλοντική ομάδα και τα σχολεία τους ανήκουν στην περιοχή εμβέλειας του Κέντρου. Έτσι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο συστηματικών τοπικών συνεργασιών που αποβλέπουν σε συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Για όλες τις σχολικές ομάδες που συμμετέχουν σε προγράμματα του ΚΠΕ, υπάρχει συνεχής επικοινωνία για την κατάλληλη προετοιμασία της ομάδας, τόσο πριν την επίσκεψη στο ΚΠΕ, όσο και μετά την πραγματοποίησή της, για τη διερεύνηση της κατάκτησης των στόχων του υλοποιηθέντος προγράμματος και για την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος. Έτσι, εγκαθιδρύεται μια αμφίδρομη σχέση των σχολικών μονάδων με το ΚΠΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ, με βάθος χρόνου. Το προϊόν αυτής της συνεργασίας και συνεχούς αξιολόγησης ανατροφοδοτεί όλες τις δράσεις του ΚΠΕ.

Στο ΚΠΕ Ευεργέτουλα έχουν εκπονηθεί και υλοποιούνται μονοήμερα προγράμματα και τριήμερα πρόγραμμα, διαμορφωμένα σε δύο επίπεδα (Α/θμιας – Β/θμιας εκπ/σης).

 


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com