Νέο: Επισκέψεις σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 - 2017

 

Το Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 72942/Γ2/11-07-2002 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και δημοσιεύτηκε στο Φεκ. 909 τ. Β’/17-07-2002, μετά από πρόταση του Δήμου Ευεργέτουλα.

Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε. - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας του τόπου μας.

Η δράση του πραγματοποιείται σε πολλά επίπεδα και στοχεύει κυρίως στην  προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων απέναντι σ' αυτό.

 

 


 

Copyright © 2014 Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα, Ασώματος Λέσβου | E.E.C. of Evergetoyla, Asomatos Lesvou