Νέο: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη αγορά αναλωσίμων εκτυπωτών-
φωτοτυπικών και συντήρησης Η/Υ

Νέο: Π
ρόσκληση ενδιαφέροντος για την προσφορά catering

Νέο: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση κλινών 2018
 Νέο: Πρόσκληση σε έρευνες αγορών ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 – ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 2018
 Νέο: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παγκόσμια Γεωπάρκα στην  Ελλάδα»

 

Το Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 72942/Γ2/11-07-2002 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και δημοσιεύτηκε στο Φεκ. 909 τ. Β’/17-07-2002, μετά από πρόταση του Δήμου Ευεργέτουλα.

Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε. - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας του τόπου μας.

Η δράση του πραγματοποιείται σε πολλά επίπεδα και στοχεύει κυρίως στην  προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων απέναντι σ' αυτό.

 

 


 

Copyright © 2013 - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - All Right Reserved